Jul-Anders maske, fra Misvær, laget på 1950-tallet. Eier: Jan Toftebakk fra Karbøl i Misvær.

Tidslinje

2022

«Å gå Jul-Anders, før og nå», godkjent i SIKT (Tidligere Norsk senter for forskningsdata).

Aug.- des. 2022: Intervjuer av Intervjuer med eldre tradisjonsbærere, over 90 -100 år, og i noen andre aldersgrupper, i Skjerstad og Beiarn.

November: «Jul-Anders, maske og fortellerverksted»

2023

Jan-des: Intervjuer av eldre informanter i Skjerstad og Beiarn, over 80 -100 år, og i noen andre aldersgrupper.

November: «Jul-Anders, maske og fortellerverksted»

Artikler

2024

Jan-juni: Intervjuer med eldre tradisjonsbærere i Gildeskål, over 90 -100 år, og i noen andre aldersgrupper.

November: «Jul-Anders, maske og fortellerverksted»

Artikler og rapport.

2025

«Jul-Anders, maske og fortellerverksted». 

Artikler 

Innsamling og forskningsprosjektet avrundes.

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.