Jul-Anders maske, fra Misvær, laget på 1950-tallet. Eier: Jan Toftebakk fra Karbøl i Misvær.

Pressemelding Nasjonalt senter for kunst opplæringen, Nord universitet – 23.11.22

Å gå Jul-Anders før og nå» – et skoleprosjekt om masketradisjon og immateriell kulturarv i Indre Salten

Visste du at barn og unge i Beiarn og tidligere Skjerstad kommune og i Gildeskål velger å gå utkledd som «Jul-Anders» fremfor Halloween på feiringen av den katolske helgen, St. Andreas dag, 30.november?

25. og 28. november gjennomfører Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) (Nord Universitet), Tara Media og Den Kulturelle skolesekken Nordland maske- og fortellerverksted om tradisjoner knyttet til å gå Jul-Anders i Misvær og Beiarn. Både Misvær skole og Beiarn barne – og ungdomsskole deltar i prosjektet som retter søkelyset på nordnorsk kulturarv og levende kulturtradisjoner i Nord. Senterleder ved KKS, Ann Karin Orset understreker at prosjektet på en unik måte støtter opp om videreføring og vitalisering av lokal kulturarv i Indre Salten, og har tro på at piloten vil være aktuell også på andre skoler i Nordland.

Innsamling av folkeminner
Det hele startet som en idé fra Arnstein Brekke, nestleder i Pitesamisk museum, og Aase-Hilde Brekke, Tara Media, om å samle inn mer informasjon om Jul-Anders-tradisjonen i Indre Salten. Idéen har utviklet seg videre og i høst startet forskningsprosjektet «Å gå Jul-Anders, før og nå», i samarbeid med Forskningsgruppen kunst og kultur i opplæring, ved Nord Universitet, ved leder Ann Karin Orset. Aase-Hilde har intervjuet eldre over 90 år, og andre i andre aldersgrupper, om deres minner om hvordan de gikk Jul-Anders. Målet er å skape et klarere bilde av hvor Jul-Anderstradisjonen har sin opprinnelse. Prosjektet har egen hjemmeside jul-anders.no

Videre planer og støtte fra flere samarbeidspartnere
-Vi planlegger flere prosjekt også i samarbeid med Bodø2024, og ønsker å utvikle en større DKS- produksjon som tar utgangspunkt i det forskningsarbeidet som vi er i gang med. Jeg har tro på at kunst, kunnskapsutvikling og forskning er viktige bidragsytere for å skape gode undervisningsopplegg for barn og unge, om viktige tema som kulturarv og kulturminner. Vi lever i en tid som krever at vi har en trygg forankring i oss selv, i møte med andre. Der tror jeg kulturarven kan spille en stor rolle for barn og unges identitetsutvikling og tilhørighet.
– Jeg gleder meg til fortsettelsen», sier Aase-Hilde Brekke.

Prosjektet har vakt interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Økonomiske bidragsytere er Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø 2024, Nordland Fylkeskommune, DKS Nordland, Tara Media. Jul-Anders maske–og fortellerverksted og forskningsprosjektet bygger på gode samarbeidspartnere fra Misvær Husflidslag, Beiarn Husflidslag, historielag, Pitesamisk forening, Pitesamisk museum. Andre samarbeidspartnere; Nordlandsmuseet, Norsk Håndverksinstitutt og Bodø Kunstforening.

Kontaktperson og prosjektleder:
Aase-Hilde Brekke, rådgiver Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/kunstner og selvstendig forsker i Tara Media.
Mobil: +47 976 48 791
E-Post: post@taramedia.no

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.