Jul-Anders maske, fra Misvær, laget på 1950-tallet. Eier: Jan Toftebakk fra Karbøl i Misvær.

Kalender

Vitenskapelig innlegg – Jul-Anders

Dato: 11. desember 2023
Sted: Oslo Met

Beskrivelse:
Innlegg om prosjektet Jul-Anders og visning av websiden.

«Å gå Jul–Anders, før og nå», levende kulturarv, i Nordland

Dato: 14-15. november 2023
Sted: Nord Universitet

Beskrivelse:
Vitenskapelig abstrakt til konferansen «Samisk i samtiden».

Det frittstående forskningsprosjektet «Å gå Jul–Anders, før og nå», har som mål å kartlegge og dokumentere masketradisjonen «å gå Jul-Anders», som praktiseres på den katolske St.Andreasdagen, 30. november, i Indre Salten, i Nordland. Kartleggingen foregår gjennom intervjuer av eldre og voksne i distriktet også fra den samiske og pitesamiske befolkningen, og en dokumentasjon av selve Jul-Anders-markeringen. I tillegg analyseres historiske– og lokalhistoriske tekster, masker, lokal kulturarv, håndverks-, forteller– og mattradisjoner. Det innsamlende materialet tilrettelegges og formidles i «Jul-Anders, maske– og fortellerverksted», for barn og ungdom i skolene og lærere intervjues i etterkant av verkstedet. På disse måtene kartlegges forbindelsen til– og mulige sammenhenger mellom samiske og norske tradisjoner og kulturminner.

Prosjektet startet i august 2022 og avsluttes i 2025 og er knyttet til forskningsgruppen «Kunst og kultur i opplæringen», som er del av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Nord Universitet. Støttet av Kulturdirektoratet, Norsk Håndverksinstitutt, KKS, DKS, Nordland fylkeskommune og Bodø2024.

https://kunstkultursenteret.no/events/samisk-i-samtiden-samisk-kunst-og-kultur-i-opplaeringen/

Jul-Anders maske og fortellerverksted

Dato: 6. november 2023
Sted: Misvær Oppvekstsenter

Beskrivelse:
Fortellerstund om gamle historier om Jul-Anders tradisjonen formidlet av Aase-Hilde Brekke. I verkstedet får elevene inspirasjon til å lage sin egen Jul–Anders maske i papp, skinn, eller stoff.

Varighet: 6 timer

Jul-Anders maske og fortellerverksted

Dato: 3. november 2023
Sted: Skjerstad Oppvekstsenter

Beskrivelse:
Fortellerstund om gamle historier om Jul-Anders tradisjonen formidlet av Aase-Hilde Brekke. I verkstedet får elevene inspirasjon til å lage sin egen Jul–Anders maske i papp, skinn, eller stoff.

Varighet: 6 timer

Banner Jul-Anders

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.