Banner Jul-Anders

Jul-Anders maske, fra Misvær, laget på 1950-tallet. Eier: Jan Toftebakk fra Karbøl i Misvær.

Jul-Anders maske-og fortellerverksted

en del av forskningsprosjektet “Å gå Jul-Anders, før og nå”.

I «Jul-Anders maske-og fortellerverksted” får barn og ungdommer høre om historiene fra de eldre som er intervjuet om hvordan de gikk Jul-Anders, da de var unge. I verkstedet har vi også undervist i -og latt barn og ungdom utforme sin egen maske og egne kostymer til Jul-Anderskvelden, 30.november.

Prosjektet er utviklet av Tara Media i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Nord Universitet, og en pilot i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Nordland i 2022. I 2023 har Tara Media vært arrangør.

Les mer om: «Jul-Anders, maske– og fortellerverksted»

Arrangør: DKS Nordland, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Tara Media, Bodø2024.

Prosjektledelse, produsent, kunstner: Tara Media, ved Aase-Hilde Brekke.

Idé: Arnstein Brekke (Pitesamisk Museum) og Aase-Hilde Brekke (Tara Media).

Maskelaging, design, foto av masker: Merethe Bostrøm.

Aktiviteter

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.