Jul-Anders maske, fra Misvær, laget på 1950-tallet. Eier: Jan Toftebakk fra Karbøl i Misvær.

Foredrag – Workshop

Aase-Hilde Brekke leder foretaket Tara Media. Hun gikk selv Jul-Anders da hun var barn, i Skjerstad kommune (nå: Bodø), og husker det med skrekkblandet fryd. Det var både spennende og underholdende.

Brekke har lang og bred erfaring fra å jobbe med immateriell kulturarv og kunst. Hun har tidligere laget fotoutstillinger og film om tibetansk rituell maskedans Cham, innskrevet på UNESCOS verdensarvliste. Brekke er Expert member i de vitenskapelige komiteene i ICICH (Intangible Cultural Heritage) og PRORICO, the ICOMOS International Scientific Committee on Places of Religion and Ritual, som del av UNESCOS arbeid for vern av verdensarven. 

Aase-Hilde har et sterkt engasjement for at barn og ungdom skal få ta del i kunst og kulturarv og har undervist i egne prosjekt, på oppdrag for kommuner, skoler, kulturskoler, i DKS, for organisasjoner og museum hvor hun har jobbet frem innovative prosjekt hvor barn og unge får erfaringer med vår felles kunst- og kulturarv og verdensarv. Målet er å skape kreative inkluderende arenaer og fellesskap hvor de også lærer ulike ferdigheter knyttet til det skapende arbeidet.

Tara Media, Aase-Hilde Brekke har mottatt støtte en rekke ganger fra blant annet Kulturdirektoratet, kommuner og fylkeskommuner for sitt skapende og utøvende arbeid

Booking

Forelesninger om førjulstradisjoner for bedrifter kan bookes hos Talerlisten.no.

For faglige spørsmål, kontakt post@taramedia.no

 

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.