«Å gå julebukk» er en tradisjon som før var vanlig over store deler av Norge. I tre områder i Salten, finnes en annen tradisjon, som fortsatt praktiseres årlig på den katolske St. Andreasdagen 30. november: «Å gå Jul-Anders»

«Å gå Jul-Anders» er en levende førjulstradisjon knyttet til Beiarn og tidligere Skjerstad (nå del av Bodø) og i noen områder av Gildeskål kommuner. Dette er sentralt i det pitesamiske bosettingsområdet i Salten (piitesamisk Sálto, salta, norrønt: salpti, salfti).

Jul-Anders-tradisjonen omfatter bruk av masker, ritualer og regler, håndverk, mattradisjon, fortellertradisjon, lokal kulturarv og samisk kulturarv (f.eks.: duodji, stedsnavn, boplasser, språk). De aller fleste som går Jul-Anders i Beiarn, Skjerstad og Gildeskål i dag, er barn og ungdommer. Voksne som følger de minste barna kler seg også ut noen ganger, og av og til går en voksen Jul-Anders alene – gjerne til utvalgte naboer. «Å gå Jul-Anders» 30. november, er en sterk identitetsmarkør som skaper stolthet, fellesskap og tilhørighet.

Elevene lager Jul-Anders-masker etter gammel tradisjon gjennom prosjektets samarbeid med skolene i Salten.

Norsk håndverksinstitutt er samarbeidspartner i det frittstående forskningsprosjektet «Å gå Jul-Anders, før og nå», som ledes av Aase-Hilde Brekke i Tara Media. Hun har vokst opp med tradisjonen, og gikk selv Jul-Anders som barn. Hennes førstehåndskjennskap til tradisjonen, mangeårige arbeid med kunst og kulturprosjekt, og sterke engasjement for at barn og ungdom skal få vite mer om den lokale kulturarven, var viktige utgangspunkt for prosjektet.

Gjennom «Jul-Anders, maske- og fortellerverksted», formidles de eldres historier i skolene. Elevene får lage egne masker – ikke kopier – ut fra stoff, skinn eller papp. I alt ca.180 elever på tre skoler på 1.-4. trinn og 1.-10. trinn i 2022 og 2023, deltok på verkstedet. Prosjektene har vært presentert i Den kulturelle skolesekken og som skoleutviklingsprosjekt, utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, ved Nord Universitet.

Stort engasjement blant elevene når historien om Jul-Anders formidles i skolen.

Kartleggingen av tradisjonen og undervisningen i skolen er til sammen et nybrottsarbeid og kan kaste lys over hvordan norrøn, katolsk, norsk og samisk og pitesamisk kulturarv i området har påvirket hverandre helt opp til vår egen tid.

Samarbeidspartnere
Prosjektet er finansiert av Kulturdirektoratet, Nordland fylkeskommune, DKS Nordland, Bodø 2024, Norsk håndverksinstitutt, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nord Universitet. Øvrige samarbeidspartnere er Nordfar AS, Arnstein Brekke, Bostrøm Scenografi, Misvær og omegn husflidslag, Beiarn Husflidslag, Beiarn Historielag, Pitesamisk museum, Nordlandsmuseet, Misvær oppvekstsenter, Skjerstad oppvekstsenter og Beiarn barne- og ungdomsskole. Prosjektet er forankret i forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring (KKO) ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Nord Universitet.

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.