Vitenskapelig abstrakt til konferansen «Samisk i samtiden», 14-15.nov, 2023, Nord Universitet

Det frittstående forskningsprosjektet «Å gå Jul–Anders, før og nå», har som mål å kartlegge og dokumentere masketradisjonen «å gå Jul-Anders», som praktiseres på den katolske St.Andreasdagen, 30. november, i Indre Salten, i Nordland. Kartleggingen foregår gjennom intervjuer av eldre og voksne i distriktet også fra den samiske og pitesamiske befolkningen, og en dokumentasjon av selve Jul-Anders-markeringen. I tillegg analyseres historiske– og lokalhistoriske tekster, masker, lokal kulturarv, håndverks-, forteller– og mattradisjoner. Det innsamlende materialet tilrettelegges og formidles i «Jul-Anders, maske– og fortellerverksted», for barn og ungdom i skolene og lærere intervjues i etterkant av verkstedet. På disse måtene kartlegges forbindelsen til– og mulige sammenhenger mellom samiske og norske tradisjoner og kulturminner. 

Prosjektet startet i august 2022 og avsluttes i 2025 og er knyttet til forskningsgruppen «Kunst og kultur i opplæringen», som er del av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Nord Universitet. Støttet av Kulturdirektoratet, Norsk Håndverksinstitutt, KKS, DKS, Nordland fylkeskommune og Bodø2024.

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.