Jul-Anders maske, fra Misvær, laget på 1950-tallet. Eier: Jan Toftebakk fra Karbøl i Misvær.

Forskningsprosjektet
«Å gå Jul-Anders, før og nå»

Det «Å gå Jul-Anders» er en lokal masketradisjon som markeres 30.november, i tre kommuner og områder i Beiarn, Gildeskål og tidligere Skjerstad kommune (nå: Bodø), i Salten, i Nordland. Dette er også del av det radisjonelle pitesamiske bosettingsområdet, og derfor undersøkes også mulige forbindelser til samisk kultur i prosjektet.

30. november er datoen for feiring av den katolske helgen St. Andreas, og dagen markeres med utkledning, og tigging av noe å spise. Les mer om tradisjonen under Artikler.

Prosjektet «Å gå Jul-Anders, før og nå», er initiert av Aase-Hilde Brekke i Tara Media og startet i 2022, med støtte fra Nordland fylkeskommune, DKS-Nordland, Kulturdirektoratet og Bodø2024. Prosjektet ble utviklet som et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) for Misvær oppvekstsenter i tidligere Skjerstad kommune, og som en pilot i Den kulturelle skolesekken for Beiarn barne-og ungdomsskole, i 2022. Prosjektet ble underveis videreutviklet som et selvstendig forskningsprosjekt «Å gå Jul-Anders, før og nå» (2022-2025), med forankring i forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring (KKO) ved Nord Universitet. Norsk Håndverksinstitutt er samarbeidspartner i prosjektet.

Formål
I prosjektet ønsker vi å undersøke historien langt tilbake, og den nære historien for å finne ut mest mulig om opphavet til Jul-Anderstradisjonen og den levende tradisjonen, slik den praktiseres i dag.

Vi ønsker å få frem minner og historier for å dokumentere hva folk mener og tenker om Jul-Anders tradisjonen – før og nå. For å kunne si noe om dette, igangsatte vi i august 2022, intervjuer av eldre tradisjonsbærere og historiske søk, som undersøker dette. Vi intervjuer enkeltpersoner og grupper om hvilke erfaringer de har fra «å gå Jul-Anders».

Som resultat av forskningen er «Jul-Anders, maske-og fortellerverksted» utviklet. Vi skriver artikler, og foreleser om prosjektet på ulike arenaer.

Når forskningsprosjektet er avsluttet i 2025, lagres dataene permanent i Arkiv i Nordland.

Les mer om: “Jul-Anders, maske- og fortellerverksted”

«Vi undersøker historien langt tilbake, og den nære historien for å finne ut mest mulig om opphavet til Jul-Anderstradisjonen og den levende praksisen.»

Prosjektet er støttet av:

 • Kulturdirektoratet (2022-2023-2024)
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord Universitet (2022).
 • Bodø2024 (2022).
 • DKS Nordland (2022).
 • Nordland fylkeskommune (2022).
 • Norsk Håndverksinstitutt (2023-2025)

Samarbeidspartnere:

 • Forskningsgruppen kunst og kultur i opplæring (KKO), Nord Universitet
 • Norsk Håndverksinstitutt
 • Misvær og omeng husflidslag
 • Beiarn Husflidslag
 • Pitesamisk Museum
 • Nordlandsmuseet
 • Nordfar As
 • ICOMOS Norge

Du kan ikke kopiere innhold fra denne siden.